top of page

 האקאתון  JustLaw Israel

איך זה עובד? 

בוחרים אתגר

קוראים על האתגרים כאן באתר, מגיעים לוובינר חשיפה ומגישים מועמדות בטופס הייעודי, בוחרים אתגר ומפרטים את הרעיון שלכם. אם אתם קבוצה מולטי-דיסציפלינרית מגובשת בשלבים התחלתיים ניתן להגיש מועמדות כקבוצה עם הרעיון שלכם.

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.11.21.

01

משובצים לקבוצה

צוות ההפקה יסווג את הבקשות שיתקבלו לפי אתגרים ולפי גיוון בתחומי ההתמחות של חברי הקבוצה על מנת ליצור קבוצות המכילות אנשים מתחומי המשפט, החברה והטכנולוגיה. במידה וקבלתכם אושרה, הודעה על שיבוץ לקבוצה תישלח מספר ימים לאחר סגירת ההרשמה.

02

משתתפים בוובינר

שבוע לפני האירוע, ביום 18.11.21, תידרשו להשתתף בוובינר בן כשעתיים בו תכירו את צוות ההפקה וכן את חבריכם לקבוצה. בנוסף תתחלקו לחדרים על פי הקבוצות, תכירו זה את זה, את האתגר, תאתרו מיזמים קיימים בתחום ותגבשו את הרעיון ואת חלוקת התפקידים ביניכם טרם האירוע ובמהלכו, בהתאם ללו"ז שתקבלו. 

03

משתתפים בהאקאתון

 

ההאקאתון יתקיים בתאריך 25-26.11.21. המיזמים שיוצגו לשופטים יכללו הצגה ויזואלית של רעיון שהגיע לשלב של מסמך אפיון לכל הפחות. בסיום הארוע ייבחרו 3 מיזמים שיזכו לליווי והמשך פיתוח המיזם ברמות שונות.

04

מוציאים לפועל את הרעיון


מגישי ההצעות הנבחרות יקבלו חבילת שירותי יעוץ לצורך הוצאת היוזמה אל הפועל בליווי צוות ההיגוי.

05

שופטים

,אל״ מ אייל-טולדנו, סגן הפרקליטה הראשית, צה״ל

אל"מ אייל טולדנו

סגן הפרקליטה הצבאית הראשית, צה"ל

איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף השרותים החברתיים והאישיים, משרד הרווחה והביטחון החברתי

איריס פלורנטין

תומר סיימון, מדען ראשי - מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח

ד"ר תומר סימון

מדען ראשי - מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח

סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף השרותים החברתיים והאישיים, משרד הרווחה והביטחון החברתי

רעות זעירי, משקיעת Seed בקרן Lool Ventures
רעות זעירי

משקיעת Seed בקרן Lool Ventures

שחר ולנר.jpg
עו"ד שחר ולנר

תוכנית שכר מצווה, 

לשכת עורכי הדין בישראל

אילן אדמון, CTO & Co-Founder Lawgeex יזם ומומחה AI
אילן אדמון

CTO & Co-Founder Lawgeex

יזם ומומחה AI

bottom of page