top of page

Acerca de

מודלי ייעוץ

שלום! אנחנו עומר ובת-חן מייסדי JustLaw Israel. אנחנו משוגעים על LegalTech בכלל ו - JusticeTech בפרט, ונשמח שיקומו כמה שיותר מיזמים שמקדמים Access to Justice (ATJ). לכן בנינו מספר מודלי ייעוץ שונים, על פי קהלי היעד.

 

יזמים - מלאו את הטופס הזה

מגזר ציבורי - אנחנו מייעצים למשרדי הממשלה בנוגע לפיתוח וקידום תחום הליגלטק וה-JusticeTech בישראל

גופים עסקיים - אנחנו מחברים גופים עסקיים ללקוחות/ספקים רלוונטיים בתחומי הליגלטק הרחבים

אקדמיה - אנחנו מסייעים לחוקרים/ות לגשת לקולות קוראים וגרנטים לצורך פיתוח ואימון מודלי NLP משפטים בעברית/ערבית

bottom of page