top of page

 חסם: היעדר שיתוף פעולה בין גופים דומים

בונוס: פלטפורמה שתאפשר לפונים לקבל מידע עדכני אודות ניהול התיק

bottom of page