חסם: הרתעה ביורוקרטית

השראה

סיטואציה מוכרת מאד (אף שהיא מוחצנת) שממחישה היטב מדוע צריך לפצח את האתגר של הרתעה ביורקרטית

gistmd logo